Algemene Voorwaarden

COMMONGROUND2020.NL

Dit zijn de voorwaarden van commonground2020.nl, de persoonlijke website van Tessa Karim. Vanuit deze website biedt Tessa: Common Ground voor Ouder en Kind aan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al haar evenementen. Voor evenementen vanuit haar concept gelden de volgende uitgangspunten en voorwaarden:

Common Ground 

De events zijn ingericht voor ouder en kind, dus een duo-deelname. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht en dus dat zij enthousiast participeren aan de verschillende programmavormen. Ook wordt tijdens de events aangemoedigd om open, kwetsbaar en moedig te zijn. Er wordt dus veel aandacht besteed aan het creëren van een vellige omgeving waarin dit wordt gestimuleerd. Vanuit deze omgeving kunnen de Duo’s van elkaar, met elkaar en over elkaar leren. Deze verwachtingen zijn randvoorwaardelijk om met elkaar een succes te maken van Common Ground.

Beeldmateriaal

Tijdens de events kunnen foto’s of video’s gemaakt worden of testimonials worden gevraagd. Deze kunnen voor promotie en marketing doeleinden gebruikt worden.

Event   

Events worden in de vorm een workshop (één dagdeel), een hele dag of meerdaags georganiseerd. Welk type event het om gaat staat duidelijk omschreven bij het inschrijfformulier. Deze events kunnen indoor en / of outdoor plaatsvinden of een combinatie, afhankelijk van de duur van het event.

Als je er niet bij kan zijn 

Het programma is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en is gebaseerd op het ingeschreven aantal deelnemers. Daarom is het niet mogelijk om de deelname te annuleren. Wel is het mogelijk de deelname over te dragen aan een ander.

Duo  

Inschrijving en deelname aan Common Ground is bedoeld voor Duo’s: één ouder, begeleider of verzorger, en één kind. De doelgroep betreft kinderen in hun pre-teens.

Inschrijving

De inschrijving wordt als compleet beschouwd nadat de betaling is ontvangen minimaal 24 uur voor aanvang van het event.

Omarm de natuur

De events waar onderdelen ook outdoor zijn zullen zich veelal bevinden op grasvelden, een bosrijk gebied waar je vies mag, kunt en wílt worden. Denk aan boomhutten bouwen, vuurtje stoken, kampvuurgesprekken, en weer en wind trotseren. We zijn tenslotte niet van suiker!

Overnachten? Leuk!   

De events met de mogelijkheid voor overnachting stimuleren wij met veel enthousiasme. Opmerking verdient hier wel dat deze mogelijk kunnen worden gemaakt en uitgevoerd worden door een derde partij, in dit geval kunnen wij hier geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor accepteren.

Veiligheid voorop 

Alle betrokken partijen doen er alles aan om de events op een veilige manier te laten verlopen, zowel mentaal als fysiek. Máár: ongelukken zitten in een klein hoekje. Uitgangspunt is dat de kinderen onder begeleiding zijn van hun ouder, begeleider of verzorger daarom kan de organisatie geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op zich nemen.

Vertrouwelijke omgeving

Vanwege de aard van de events van Common Ground kan het voorkomen dat kwetsbare, persoonlijke informatie van de deelnemers wordt gedeeld. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zal nooit gedeeld worden met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend na anonimisering van de deelnemer.

Programmavormen

Het event kan onder andere bestaan uit de volgende programmavormen: (i) plenair, waarbij alle deelnemers gezamenlijk een toelichting en aftrap krijgen van het verloop van het event. Vervolgens kan de groep in (ii) sub-groepen, of (iii) Duo-groepen verdeeld worden. Duo-opdrachten kunnen met of zonder begeleiding uitgevoerd worden afhankelijk van de inrichting van het event. Ook is er bij sommige events ruimte voor een (iv) vrij programma.

Gegevensbescherming 

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus, daarom zijn er noodzakelijke maatregelen om misbruik of toegang door derden tegen te gaan. Als er onverhoopt een datalek ontstaat, melden wij dit bij de Autoriteit persoonsgegevens en wordt contact opgenomen met de betrokkene(n).

Intellectueel Eigendom 

Deelnemers mogen materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen van een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Common Ground.

Wijziging event

Als door overmacht een event niet door kan gaan, zorgt Common Ground voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt Common Ground voor ouder&kind ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Geen therapie of opvoedingskundige miracles

Common Ground heeft niet als doel of achtergrond om therepeutisch onderlegde opvoedingskundige oplossingen te bewerkstelligen. Als er dusdanige problematiek heerst of daar sprake van is, zullen we doorverwijzen naar een juiste begeleider, therapeut of psycholoog.      

        

          

                       

Scroll naar boven
Scroll naar top